За нас

Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ е динамична правна фирма, която е  фокусирана върху клиента, следвайки най- добрите традиции на независимост, всестранност на обслужването, качество и личен ангажимент.

В „Рангелова и Гатев“ поставяме силно ударение на професионалния подход, без да губим от поглед основната цел - самият клиент. Клиентите ни разпознават не само в резултатите, но и в конструктивната работа с индивидуален почерк.