Международни контакти

Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ съдейства на много чужди граждани и компании в създаването на фирми в България, както и работим активно с чужди фирми в България.

„Рангелова и Гатев“ подържа връзки с редица правни фирми и професионалисти в чужбина.