Работа в екип

Начинът на работа в Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ е базиран на индивидуалности с отлични лични достижения, обединени в добре сработен екип. Ръководи ни идеята да достигнем малко над очакваното и всеки от работещите в кантората носи лична отговорност за интересите на клиентите ни. Държим инициативата да е наша, докато не приключим ангажимента си.

Определяме се като гъвкави, творчески насочени, търсещи разрешения, следващи винаги стриктен професионален и човешки морал. Желаем да съдействаме на клиентите си да реализират целите си, но ако виждаме реализацията на интересите Ви  по по-различен път, ще Ви дадем нашата различна, но аргументирана позиция.

Вътрешната структура на Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ е обособена в екипи, ръководени от някой от управляващите партньори. Той осъществява личния контакт с клиента и разпределя задачата към най-подходящия член на екипа ни, според спецификата на работата. От своя страна адвокатът, поел отговорността, следи всички аспекти на задачата да бъдат разгледани от всяка перспектива, докато управляващият партньор контролира процеса на работа.