Административно право

Адвокатско дружество „Рангелова & Гатев“ е с доказана репутация за качествата си да посрещне различните нужди на клиентите си в среда на увеличаваща се държавна регулация. Осигуряваме високо качество в областта на административното право, квалификация и опит в процесуалната материя. Клиентите разчитат на способността ни да осигурим цялостно правно обслужване във всички аспекти на държавното регулиране и отнасящо се до предприятията им.

  1. Консултираме клиентите ни при контакти с административни органи, комисии и професионални организации;
  2. Представляваме клиентите си пред административни органи, комисии или съдилища, както и пред професионални организации;
  3. Представляваме клиентите си при съдебни процедури на всички инстанции;
  4. Консултираме и подпомагаме навлизащите в регулираните от държавата области.