Арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на спорове

Адвокатско дружство „Рангелова & Гатев“ е добре познато в областта на арбитража и алтернативните способи за разрешаване на спорове. Адвокатите ни разбират и оценяват различните подходи към разрешаването на спорове и са опитни в преценката и използването им, за да постигнат печеливши резултати за клиентите.

В областта на алтернативните способи „Рангелова & Гатев“ осигурява оригинални и по-евтини пътища за справяне с конфликтите и избягване на спорове в частния сектор. Освен това „Рангелова & Гатев“ има една от най- активните и развиващи се практики в България в областта на арбитража. Доказателство за това е председателството на адвокат Рангелова на Арбитражен съд при „Европейска институция по медиация и арбитраж“.

Представляваме клиентите си по въпроси, свързани с местни и международни договори, търговски преговори и спорове.