Търговско, данъчно и международно право

Адвокатско дружество „Рангелова & Гатев“ предлага множество услуги в областта на корпоративното и търговското право, с които подпомага клиентите си на всяка стъпка от корпоративния им растеж. Изградили сме дългосрочни отношения с фирми, доказали търговска състоятелност и присъствие и ги подпомагаме при регистрации, придобивания,  стратегически обединявания, процесуално представителство и защита.

Ефективното данъчно планиране е ключов елемент за всеки бизнес. В резултат от глобализацията, данъчните въпроси днес са по-сложни и често обхващати юрисдикциите на няколко държави.

Адвокатите ни имат дългосрочен опит в:

  1. Участие в преддоговорни отношения, консултации и сключване на търговски договори;
  2. Осигуряване на възможност за развитие чрез юридическото оформяне на стратегически обединения, джойнт- венчър или франчайзинг в България и извън нея;
  3. Осигуряване на текущо правно обслужване на търговски дружества;
  4. Консултиране и защита по данъчни казуси;
  5. Изготвяне на всички видове книжа и документи за нуждите на регистрацията и дейността на всички видове търговски дружества.

Вижте също