Съдебни спорове

Адвокатите на „Рангелова & Гатев“ имат завидна репутация като процесуалисти и обширен съдебен опит и дългогодишна практика  на всички инстанции. Доброто ниво на сработване на екипа позволява адвокатите да съветват експертно клиентите във всички области на правото и да отговарят бързо и ефикасно на специфичните нужди в съответствие с целите.

Клиентите ни се радват на значителни спестявания в резултат от процесуалната ни работа, което обезпечава упражняването на възложения  мандат по начин, възможно най- благоприятен за тях.