Семейно право

Тъй като разбираме, че в тази област клиента минава през труден период от живота си, ние предлагаме повече от адвокатска помощ за защита на правния Ви интерес. Ние приемаме сериозно задължението си да бъдем адвокати, но и мъдри съветници по отношение на житейската Ви ситуация.

Наследяването също е наситено с морални и правни проблеми, чиято сложност не е по силите на всеки адвокат. „Рангелова и Гатев“ има значителен успешен опит в трудните и дълги дела за делба на наследство, проблемите със завещания и оспорвания.

Усложнените имуществени отношения, които възникват след развода, делбата между бивши съпрузи и избягването й чрез евентуален брачен договор, също могат да бъдат решени максимално бързо и изгодно с помощна на адвокатите ни.

 1. Родителски права и издръжка на деца;
 2. Цялостна защита по всички спорове, свързани с разводи;
 3. Данъчни проблеми, свързани с развод;
 4. Спорове за попечителство над деца;
 5. Брачен договор;
 6. Развод;
 7. Издръжка;
 8. Настойничество и попечителство;
 9. Делба на семейно и наследствено имущество;
 10. Всички въпроси, възникващи при наследяване по закон и завещание;
 11. Процесуална защита на искове по Закона за наследството.