Вещно и облигационно право

Практиката на „Рангелова & Гатев“ в областта на недвижимите имоти предлага опит и правни умения на физически лица, корпорации и  предприемачи. Правните ни експерти извършват пълни предварителни проучвания на имотите, предмет на сделките и участват при договарянето и нотариалното изповядване, вкл. до окончателното финансово приключване.

Адвокатите ни имат опит със сложността и рисковете, свързани с продажбата и имат готовност да защитят правата на клиентите при евентуални спорове, произтичащи от недействителни и опорочени сделки  относно собствеността.

Ние разбираме, че макар всеки клиент и сделка да са различни, сделката винаги олицетворява  истински важно начинание за клиента.

Осигуряваме на клиентите си:

  1. Проучване на собствеността и статута на имотите;
  2. Изготвяне на предварителни и окончателни договори за прехвърляне на собствеността или други вещни права;
  3. Представителство при преговори и сключването на договори, свързани с инвестиции в строителството или покупка на недвижими имоти;
  4. Защита на вещни права пред съд и представителство пред всички органи и лица, свързани със собствеността;
  5. Контрол при управлението на недвижими имоти.