Несъстоятелност и преструктуриране

Екипът ни има способност и опит да анализира всяка уникална ситуация, като градивно и навременно приложи правото, за да постигне желаните от клиента резултати.

„Рангелова & Гатев“ е подпомагало различните страни в много процедури по несъстоятелност и успешно са прилагани различни форми за преструктуриране на бизнеса с цел, неговото максимално запазване.