Компютърни престъпления

Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ е с доказана репутация в България за качествата ни да посрещнем различните нужди на клиентите ни. Използването на информационни и компютърни технологии за пренасяне, съхраняване и обработка на данни в областта на социалното осигуряване, данъчното облагане и търговията с ценни книжа, налага необходимостта от правна защита срещу злоупотреби спрямо интелектуалната и материална собственост. Клиентите разчитат на способността ни да предложим цялостно правно обслужване в тази сфера.

Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ предлага консултация и процесуално представителство за правонарушения в областта на нерегламентиран достъп до данни и компютърни системи, компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютър.

Все по- голямо разпространение получават различните компютърни престъпления, както и тези извършени с помощта на компютър. Чрез тях се злоупотребява с активи, придобиват се неправомерно финансови средства от физически и юридически лица. Сложността им се обуславя от комплексната среда, в която съществуват- на финансови, данъчни и митнически престъпления. Престъпна дейност от подобен род изисква задълбочен анализ  и тясна специализация, които юристите на „Рангелова и Гатев“ предлагат на клиентите си през годините.

За контакти

Георги Гатев