Престъпления, свързани с корупция

Корупцията не е просто явление обхванало системата на изпълнителната власт, но и структурите на местната, съдебната, законодателната власт, на обществените организации- професионални съюзи и политически партии, на стопанския сектор. Нейното лице не е строго дефинирано до две страни- длъжностно лице, което никога не се корумпира само. В основата й е користния мотив и често корупцията е действителната сила зад редица от користните престъпления в Наказателния кодекс, несвързани пряко с подкуп.

В Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ може да получите правен съвет и защита в областта на:

 1. подкуп- активен и пасивен;
 2. провокация към подкуп;
 3. обещаване и даване на подкуп;
 4. даване на подкуп на чуждо длъжностно лице при международна търговска дейност;
 5. длъжностно присвояване;
 6. престъпна злоупотреба със служба;
 7. престъпно използване на служебно положение;
 8. склоняване към нарушаване на длъжностни задължения във връзка с правораздаването;
 9. съзнателно сключване на неизгодна сделка;
 10. стопански подкуп;
 11.  укриване на данъчни задължения с участието на данъчен служител;
 12. контрабанда с участието на митнически служител.

Всеки ден клиентите ни се изправят пред решения и  въпроси, отнасящи се до риска в управлението, засягащи развитието на бизнеса им в усложнена среда, ставаща все по- конкурентна, при засилен държавен и обществен контрол. В „Рангелова и Гатев“ споделяме разбирането, че корупцията не просто засяга функционирането на администрацията и съдебната система, но и накърнява значително икономическите и бизнес интереси на клиентите ни. Различните лица на проблема се разглеждат от специалисти в различни области на правото, за да предложим най- цялостно разрешение на клиентите ни.

За контакти

Георги Гатев