Престъпления срещу икономическата система

Адвокатите на  „Рангелова & Гатев“ споделят разбирането, че законодателят осигурява на частната и публичната собственост еднакво интензивна правна защита във всички области на правото и в съответствие с това търсим цялостни наказателно, гражданско и административноправни разрешения на случаите. Желаният от клиентите ни резултат е плод на по- задълбоченият поглед, за който адвокати, работещи в различни отрасли на правото, могат да допринесат.
Консултираме клиентите си по въпроси, свързани с:

Престъпленията против икономиката в цялост все по- често надскачат простото засягане упражняването правото на собственост, производството, размяната, потреблението на блага, някои видове самоуправство или държавното участие в икономиката и обхваща области като престъпленията срещу интелектуалната собственост.

Интердисциплинарният подход на Адвокатско дружество „Рангелова & Гатев“ и силната процесуална защита, която предлагаме в различните области на правото, продължават да създават дългосрочни връзки между нас и клиентите ни.

За контакти

Георги Гатев