Престъпления против личността и правата на гражданите

Престъпленията срещу личността са сред най- тежко наказуемите и с предвидени най- високи санкции в Наказателния кодекс. Ценността на човешкия живот води до криминализирането не само на умишлените, но и на непредпазливите престъпления, приготовлението, неудалото се подбудителство.

Екипът на Рангелова & Гатев обхваща всички правни и житейски аспекти на деянието, като консултира и защитава пред съд клиентите ни по повод на:

  1. убийство;
  2. телесни повреди;
  3. злепоставяне;
  4. отвличане и противозаконна лишаване от свобода;
  5. принуда;
  6. полови престъпления;
  7. престъпления против правата на гражданите;
  8. престъпления против интелектуалната собственост.

В „Рангелова & Гатев“ екипът ни от наказателни адвокати има обширен опит  и задълбочен поглед в сферата на престъпленията срещу личността във всичките им аспекти. Деянията, засягащи правото на живот, често накърняват и други обществени отношения- на собственост, обществения ред и спокойствие и се проявяват като съвкупности от престъпления или са повторно извършени, при съучастие, често опасен рецидив.

Адвокатите на Рангелова & Гатев обхващат всички „подводни камъни” на случая, за да защитим най- пълноценно клиентите си.

За контакти

Георги Гатев