Престъпления против Републиката

Законодателството относно обществения ред и националната сигурност изправя едни срещу други важни социални интереси: необходимостта от безопасно и сигурно общество и основните човешки права. Балансирането между тези две ключови сфери е приоритет на Конституцията и Държавната власт.

Престъпленията против Републиката засягат държавната власт в политическата, икономическата и идейната й основа. От друга страна идейните противоречия по- често имат характер на законна критика, отразяваща свободата на изразяване, а по- рядко носи риск за обществения мир.

Екипът на „Рангелова и Гатев“ консултира клиентите и ги представлява в съд за противоправни деяния, свързани с:

  1.  измяна;
  2.  предателство и шпионство;
  3. диверсия и вредителство;
  4. престъпления против идейните устои на властта.

В Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ разбираме, че при престъпленията против Републиката винаги ще съществува проблемът с прекомерността. Колкото е по- голямо значението на предпазването на общността от подстрекаване към сваляне от власт на институциите със сила и насилие, толкова е по- наложително да се запазят неприкосновени конституционните права, за да може управлението да отговаря на обществения договор.

За контакти

Георги Гатев