Престъпления срещу кредиторите

Фактът, че длъжник е станал неплатежоспособен или търговско дружество свръхзадължено сам по себе си не е престъпен, наказуем или морално укорим. Макар и нежелателен, е естествена част от динамиката на пазарната система.

От друга страна недобросъвестното предизвикване на несъстоятелност от длъжника като засяга интересите на кредиторите си чрез умишленото или непредпазливото увреждане масата на несъстоятелността или съзнателно предизвикано състояние на неплатежоспособност, е наказуемо. Така се препречва нормалното възникване и развитие на производството по несъстоятелност.

В Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ може да получите правна консултация и процесуална защита в областта  на:

  1. незаявяване на неплатежоспособност;
  2. банкрут- умишлен и непредпазлив.

Несвоевременното заявяване пред съда на състоянието на неплатежоспособност препречва развитието на комплексно производство, което освен защита интересите на кредиторите, включва и оздравяване на предприятието на длъжника, както и защита интересите на работниците в него.

В „Рангелова и Гатев“ отчитаме сложния наказателен и гражданскоправен характер на проблема и предлагаме специалисти от различни отрасли на правото, които най- цялостно да отговорят на нуждите Ви.

За контакти

Георги Гатев