Престъпления против митническия режим

Финансовият ресурс от престъпленията против митническия режим не е насочен само към възпроизвеждането на престъпната дейност. Той се влага в различни финансови инструменти с оглед увеличаването му с други некриминални способи. Така се създава „сивата” икономика, част от която се издържа от контрабанда. Тя е източник на финансов ресурс за корупция с цел прикриване на данъчни и митнически измами, от които се кумулират не просто престъпност и  загуби за държавния бюджет, но и се създават неблагоприятни данъчни  и икономически условия за бизнеса, идващ от силния корупционен ефект, които деградира държавната администрация, сигурността и правилата в икономиката.

  1. контрабанда;
  2. митническа измама.

Преминаването на бизнеса не само на държавната, но и на митническата граница води до среща със засиления експортен и импортен контрол, наличието на субективен елемент при митническата проверка, множеството разрешителни и лицензионни режими, неясно определената компетентност на различните служби и постоянните им структурни промени.

В Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ предлагаме разрешение на несигурността чрез екип от специалисти, подготвени в сферата на митническото и данъчно законодателство, както и чрез изключителните специалисти в материята на престъпленията против митническия режим, които предлага кантората.

За контакти

Георги Гатев