Стопански престъпления

Обществените отношения, свързани с икономиката, могат да бъдат засегнати не само чрез прякото посегателство върху възможността и условията да се упражнява правото на собственост, но и като  не се спазят изискванията за осъществяване на стопанската дейност и оттук  икономическите принципи, залегнали в основата й като това доведе до  унищожаване, разпиляване и значителни щети над имущество.

  1. безстопанственост;
  2. неизгодна вредоносна сделка;
  3. стопански подкуп;
  4. издаване на стопанска тайна;
  5. нелоялна конкуренция;
  6. нарушаване на ценовия режим;
  7. престъпления в областта на промишлеността, търговията, горското, ловното, рибното стопанство.

Предприятията, жертви на стопански престъпления, често се затрудняват да оценят преките и непреки финансови последствия за бизнеса си. Злоупотребата с активи, права и вътрешна информация, измамата и фалшифицирането, неизброимите „странични” и „вторични” щети, сред които са загубата на репутация, влошаване на бизнес взаимоотношенията, спада в морала и мотивацията на персонала, са само част от проблема.

В „Рангелова и Гатев“, екипът ни от специалисти в различни отрасли на правото, позволява в дълбочина да изследваме правните аспекти  на извършеното, както наказателните, така и гражданскоправните, за да осигурим цялостната и пълна процесуална защита на клиентите си.

За контакти

Георги Гатев