Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система

Съществуването на многобройни разрешителни и лицензионни режими в българското законодателство, основно се характеризират с това ,че поставят съществуването и инициативата на гражданите в зависимост от държавната администрация. Конфликтът между държавните институции и честата липса на синхрон между тях, както и липсата на ефективен и легален  канал за разрешаването на спорове и гарантиране на сигурност, изправя гражданите, но и самите държавни служители пред действителността на данъчните и финансови престъпления.

Екипът на Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ се ръководи от разбирането за сложността и комплексността на социално- икономическото, административно, политическо и едва тогава правно явление на престъпленията срещу финансовата, данъчната и осигурителната система. Всеобхватното и цялостно изследване на въпроса, ясно очертава правните аспекти на проблема, пред които са изправени клиентите ни.

За контакти

Георги Гатев