Престъпления против паричната и кредитната система

Репутацията на Адвокатско дружество „Рангелова & Гатев“ в областта на престъпленията против паричната и кредитната система, произтича от опита ни  в областта на престъпленията, засягащи паричното обръщение и кредитирането в страната. Офисът ни предлага специалисти от високо качество в областта на наказателното право, разчитащи на квалификацията си в процесуалната материя.

Екипът от наказателни адвокати на Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ предлага правна консултация и процесуална защита в областта на:

  1. престъпления, свързани с парични, финансови знаци и други платежни инструменти;
  2. издаване на чек без покритие;
  3. престъпления с валутни ценности;
  4. престъпления в банковата сфера.

За контакти

Георги Гатев