За нас

Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ е динамична правна фирма, която е  фокусирана върху клиента, следвайки най-добрите традиции на независимост, всестранност на обслужването, качество и личен ангажимент.

В „Рангелова и Гатев“ поставяме силно ударение на професионалния подход, без да губим от поглед основната цел - самият клиент. Клиентите ни разпознават не само в резултатите, но и в конструктивната работа с индивидуален почерк.

Гражданско право

Наказателно право

Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ е с доказана репутация в България за услугите, които предлагаме, в областта на наказателното право и процес. Като обхващаме практически всички аспекти на материята, ние консултираме и защитаваме клиентите си пред съд в областта на:

В Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ предлагаме процесуална защита на обвинени и подсъдими, както и защита на пострадалите от престъпления чрез процесуалните фигури на гражданския ищец и частния обвинител.

Екип

За контакти