Наказателно право

Адвокатско дружество „Рангелова & Гатев“ е с доказана репутация в България за услугите, които предлагаме, в областта на наказателното право и процес. Като обхващаме практически всички аспекти на материята, ние консултираме и защитаваме клиентите си пред съд в областта на:

В Адвокатско дружество „Рангелова & Гатев“ предлагаме процесуална защита на обвинени и подсъдими, както и защита на пострадалите от престъпления чрез процесуалните фигури на гражданския ищец и частния обвинител.

За контакти

Георги Гатев