Маргарита Рангелова Козалиева

Управляващ партньор

  • cАдвокат
  • cЧлен на Софийска адвокатска колегия от 1981 г.
  • c359 2/ 852 72 80
  • cm.rangelovarangelova-gatev.com

 

Биография

За повече от тридесет и пет години изключително адвокатски стаж, адвокат Рангелова е развила качествата си в многообразни и сложни казуси, национални и международни спорове, изискващи висок професионален подход и морална отговорност.

Професионална ангажираност

Адвокат Рангелова е член на Софийската адвокатска колегия. Била е член на Висшия дисциплинарен съд на Висшия адвокатски съвет на Република България.

Председател е на Арбитражен съд при „Европейска институция по медиация и арбитраж“.

Член на Висшия дисциплинарен съд на Висшия адвокатски съвет за трети мандат.

Образование

Магистър по право (Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

Квалификация по Европейско право към СУ „Кл. Охридски“.